Nær dobling av antall kunder som ber om å utsette betalingen sin

Sist oppdatert: 26.03.2020
Koronautbruddet har ført til at mange får økonomiske problemer fordi de mister jobb og inntekt på kort tid. Mange av disse har gjeld hos Lånekassen.

– Vi ser en stor økning i antall kunder som har søkt om å utsette betalingen sin etter at koronautbruddet for alvor nådde Norge, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen. 

– 90 prosent flere kunder enn på samme tid i fjor har så langt i mars søkt om å utsette innbetalingen til Lånekassen. Dette vitner om at det er mange som nå har akutte økonomiske utfordringer som følge av koronautbruddet, sier Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen.

Nina Schanke Funnemark

Så langt i mars har 23 900 kunder søkt og fått utsatt betalingen på studielånet, mot 12 500 i samme periode i fjor.  
– Vi merker også en økt pågang på kundesenteret vårt fra kunder som har spørsmål om å utsette betalingen sin, sier Funnemark. 
Kan utsette betalingen i tre år
Alle som betaler på studielånet sitt kan utsette betalingen inntil 36 ganger, tilsvarende tre år. Du trenger ikke å oppgi grunnen til at du ber om utsettelse. Kundene søker om betalingsutsettelse selv via Dine sider på lanekassen.no.
– Vi er heldige som har en Lånekasse med rause ordninger. Alle kan få utsettelse på betalingen 36 ganger, uten å måtte begrunne utsettelsen. Det gir tidligere studenter lånevilkår som ingen andre har, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.
Utvidet fristen for å søke støtte
Rett før helgen ble det klart at Lånekassen utvider søknadsfristen for vårsemesteret med én måned til 15. april, dette som et ledd i å hjelpe studenter. De som ikke har søkt om støtte innen den opprinnelige fristen 15. mars, eller som ikke har søkt om fullt lån og stipend for vårsemesteret, kan søke.
– Utvidelsen av søknadsfristen er et første tiltak, men vi jobber videre sammen med Kunnskapsdepartementet for å finne flere løsninger, sier Funnemark.
Les mer om betalingsutsettelse på Lånekassens nettsider her. 

Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen 
Foto: Lånekassen

Så langt i mars har 23 900 kunder søkt og fått utsatt betalingen på studielånet, mot 12 500 i samme periode i fjor. 

– Vi merker også en økt pågang på kundesenteret vårt fra kunder som har spørsmål om å utsette betalingen sin, sier Funnemark. 

Kan utsette betalingen i tre år

Alle som betaler på studielånet sitt kan utsette betalingen inntil 36 ganger, tilsvarende tre år. Du trenger ikke å oppgi grunnen til at du ber om utsettelse. Kundene søker om betalingsutsettelse selv via Dine sider på lanekassen.no.

– Vi er heldige som har en Lånekasse med rause ordninger. Alle kan få utsettelse på betalingen 36 ganger, uten å måtte begrunne utsettelsen. Det gir tidligere studenter lånevilkår som ingen andre har, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Utvidet fristen for å søke støtte

Rett før helgen ble det klart at Lånekassen utvider søknadsfristen for vårsemesteret med én måned til 15. april, dette som et ledd i å hjelpe studenter. De som ikke har søkt om støtte innen den opprinnelige fristen 15. mars, eller som ikke har søkt om fullt lån og stipend for vårsemesteret, kan søke.

– Utvidelsen av søknadsfristen er et første tiltak, men vi jobber videre sammen med Kunnskapsdepartementet for å finne flere løsninger, sier Funnemark.

Les mer om betalingsutsettelse på Lånekassens nettsider her.