Nå må 50 000 studenter dokumentere at de bodde borte

Sist oppdatert: 20.01.2015
50 000 studenter som oppga til Lånekassen at de var borteboere i 2014, blir nå bedt om å dokumentere at de bodde borte. Bare studenter som bor borte fra foreldrene sine, har rett til utdanningsstipend.

Dette er første gang Lånekassen kontrollerer alle studenter som har oppgitt at de var borteboere, men som studerte så nær foreldrene sine at de kunne ha bodd hjemme. Tidligere er det bare gjort stikkprøvekontroller, der rundt 1 000 studenter ble plukket ut til kontrollen.

Alvorlig misbruk av velferdsgodene

De aller fleste studenter er ærlige, men Lånekassen vet at enkelte oppgir i søknaden at de bor borte, mens de faktisk bor sammen med foreldrene sine. Siden studenter ikke plikter å melde flytting til folkeregisteret, er Lånekassen avhengig av at studentene selv opplyser om bostatus. Ordningen er derfor basert på tillit.
– De tidligere stikkprøvekontrollene våre har vist at noen oppgir at de er borteboere uten å være det. Vi får også inn tips om studenter som jukser med dette. Å jukse til seg et stipend man ikke har rett til, er alvorlig misbruk av samfunnets velferdsgoder. Det er viktig at utdanningsstøtten går til de som har rett til den, sier Marianne Andreassen, administrerende direktør i Lånekassen.

Strenge reaksjoner

Å oppgi til Lånekassen at man er borteboer uten å være det, er svært alvorlig og kan få store konsekvenser for den enkelte student.
– Den vanligste reaksjonen er at studentene ikke får gjort om lån til utdanningsstipend, og at de mister retten til støtte, betalingsutsettelse og rentefritak i like mange semestre som de har gitt uriktige opplysninger. I de alvorligste tilfellene kan studentene miste retten til utdanningsstøtte for alltid, noe som kan bety at de ikke får gjennomført den utdanningen de hadde planlagt. Dokumentfalsk, eller forsøk på dokumentfalsk, vil bli politianmeldt, sier Andreassen.

De 50 000 studentene som skal kontrolleres, får nå et brev fra Lånekassen der de blir bedt om å sende inn enten kopi av leiekontrakt eller bekreftelse som viser at de eier leiligheten de bor i.  De som ikke svarer, vil bli ansett som hjemmeboere, og Lånekassen vil legge til grunn at de har gitt uriktige opplysninger om bostatusen sin.

Fakta:

  • Basisstøtten til studenter i høyere og annen utdanning betales ut som lån, men inntil 40 prosent av beløpet kan bli gjort om til utdanningsstipend etter bestått eksamen, dersom studenten har vært borteboer og inntekten/formuen/trygden ikke har vært høyere enn de fastsatte beløpsgrensene. Studenter som bor sammen med foreldrene sine, har ikke rett til utdanningsstipend. Av det totale støttebeløpet som ble utbetalt i 2014, var 6,4 milliarder omgjøringslån til studenter i Norge (det vil si lån som kan gjøres om til utdanningsstipend).
  • Rundt 50 000 studenter får nå et brev fra Lånekassen der de blir bedt om å dokumentere at de var borteboere i hele eller deler av 2014, slik de har oppgitt til Lånekassen. Studentene må sende inn enten kopi av leiekontrakt eller dokumentasjon som viser at de eier boligen de bor i. Det er kalenderåret 2014 som blir kontrollert. Studentene må dokumentere bostatusen for de semestrene de har fått støtte i 2014.
  • Dette er første gang alle studenter som har oppgitt at de bodde borte, men som kunne ha bodd hjemme, kontrolleres. Tidligere er det bare gjort stikkprøvekontroller, der 1 000 studenter ble plukket ut. Basert på resultatene fra den forrige stikkprøvekontrollen, som ble gjennomført våren 2012, ble det anslått at det i undervisningsåret 2011–2012 kan ha blitt gitt utdanningsstipend på feil grunnlag tilsvarende 72 millioner kroner.
  • Alle som får kontrollbrev, må sende svar til Lånekassen. De som ikke svarer, vil bli ansett som hjemmeboere som har gitt uriktige opplysninger om sin bostatus. Det vil blant annet kunne føre til at de mister retten til støtte for neste undervisningsår, 2015–2016.
  • 261 800 studenter fikk støtte fra Lånekassen til utdanning i Norge i kalenderåret 2014. 238 700 studenter oppga at de var borteboere i hele eller deler av 2014. 50 000 av disse studerte så nær foreldrehjemmet sitt at de kunne ha bodd hjemme.
  • Våren 2014 kunne fulltidsstudenter få 47 200 kroner som basisstøtte, mens de høsten 2014 kunne få 48 925 kroner som basisstøtte. Maksimalt utdanningsstipend for våren 2014 var 18 880 kroner, for høsten 2014 var det 19 570 kroner.