Masterstudent på jakt etter prosjekt? Lånekassen trenger din hjelp!

Sist oppdatert: 30.04.2010

Lånekassen søker etter en masterstudent innenfor samfunnsvitenskap (statsvitenskap, sosiologi, samfunnsgeografi osv.) har lyst til å se nærmere på norske studenters medisinutdanning i Øst- og Sentral-Europa.

Nær halvparten av medisinstudentene som fikk støtte fra Lånekassen i 2008-2009, studerte ved utenlandske læresteder. Flertallet tok utdanningen i Øst- og Sentral-Europa (Ungarn, Polen, Tsjekkia og Slovakia). Siden 1998 har det vært en fordobling av norske medisinstudenter i disse landene.

Lånekassen tilbyr kontorplass og dekker utgifter

Lånekassen har behov for god og systematisk kunnskap om hvordan studiefinansieringen virker for medisinstudentene i Øst- og Sentral-Europa. Vi ønsker derfor å knytte til oss en mastergradsstudent som er interessert i å skrive en oppgave om dette, helst i løpet av 2010-2011. Du får bruke datamaterialet vårt, og vi kan i tillegg tilby stipend, rettledning og kontorplass i våre lokaler på Økern i Oslo.

Sammenligning av medisinstudenter

Rammen for selve masteroppgaven kan være å ta utgangspunkt i et årskull medisinstudenter som har studert i Øst- og Sentral-Europa, og sammenligne dem med det tilsvarende årskullet av medisinstudenter i Norge. Lånekassen vil bidra med å finne det materialet som er hensiktsmessig å analysere, og vi ønsker at opplysningene skal bli innhentet både fra datagrunnlaget vårt og gjennom en spørreundersøkelse. Aktuelle spørsmål kan være: Hvor mange avbryter eller blir forsinket i utdanningen? Hvilke faglige resultater oppnår studentene underveis i utdanningen? Hvor og med hva jobber studentene etter fullført utdanning?

  • For mer informasjon, ta kontakt med
  • Søknadsfrist: 15. september 2010