Ledig stilling - IT-direktør

Sist oppdatert: 30.09.2013

Statens lånekasse for utdanning arbeider for å gjøre utdanning mulig for alle. I 2012 tildelte Lånekassen 21,8 milliarder kroner i stipend og lån. Vi har 950 000 kunder som enten er i utdanning eller betaler tilbake studielån. Vi er 320 ansatte ved hovedkontoret i Oslo og regionkontorene i Stavanger, Bergen, Ørsta, Trondheim og Tromsø. Lånekassen er inne i avslutningen på en svært spennende fornyingsfase med en rekke tekniske og organisatoriske endringer. Vi har fire kjerneverdier – disse er åpenhet, respekt, ansvarlighet og kvalitet. Verdiene skal prege alt arbeid i Lånekassen og bidra til at vi når visjonen om å bli oppfattet som den mest moderne offentlige virksomheten i Norge.


IT-DIREKTØR

Strategisk og operativ lederstilling

Lånekassen er i ferd med å avslutte et lengre og omfattende moderniseringsløp. Vi er i dag en effektiv og moderne virksomhet som yter god kundeservice og har en kundedialog som er basert på digital kommunikasjon og effektive selvbetjeningsløsninger. Vi legger vekt på kontinuerlige forbedringer og søker en ambisiøs og dyktig IT-direktør til ledelse av vår IT-avdeling.

Som IT-direktør vil du få krevende oppgaver innen drift- og forvaltning av virksomhetskritiske systemer med omfattende IT-infrastruktur og grensesnitt mot mange eksterne parter. Du skal samtidig sikre teknologisk utvikling slik at organisasjonen til enhver tid er profesjonell og leveransedyktig. Stillingen rapporterer til administrerende direktør og du er en del av hennes ledergruppe. Du må ha godt helhetlig blikk, evne til å engasjere deg i virksomheten og til å spille på lag med andre.

Aktuelle kandidater har høyere utdanning, relevant ledererfaring, solid IT-faglig kompetanse, herunder kunnskap om offentlige fellesløsninger på området. Du har erfaring med styring av IT-funksjonen i større virksomheter, og bred kunnskap om anskaffelser og leverandørstyring.   Strategisk kompetanse, analytisk legning, gjennomføringsevne og evne til samhandling og kommunikasjon er viktige kvalifikasjoner.  Du vil lede en avdeling med ca. 35 medarbeidere lokalisert i Oslo og Trondheim og må være fortrolig med ledelse av høyt kompetente medarbeidere.

Arbeidssted vil være Oslo eller Trondheim.

Ta gjerne uforpliktende kontakt med administrerende direktør Marianne Andreassen, tlf. 932 42 650 eller Bente A. Paulsrud, Delphi Consulting, tlf. 23 33 27 70.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver frem til søknadfristens utløp. Det vil da bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søknad og CV merket 55286 sendes snarest og senest innen 28. oktober 2013.