Lånekassen kan fortsatt bruke Google Analytics

Sist oppdatert: 05.02.2013
I en sluttrapport med medfølgende svarbrev, konkluderer Datatilsynet med at Lånekassens bruk av Google Analytics ikke bryter med personopplysningsloven.

Høsten 2011 gjennomførte Datatilsynet tilsyn av Lånekassens og Skattedirektoratets bruk av nettanalyseverktøyet Google Analytics. I forkant av møtet mellom Lånekassen og Datatilsynet ble dokumentasjon på hvordan Google Analytics brukes hos Lånekassen oversendt til Datatilsynet, og ytterligere dokumentasjon ble sendt etter møtet. Det er behandlingen av IP-adressene til de som besøker Lånekassens nettsider som er i Datatilsynets søkelys fordi IP-adresser regnes som personopplysninger. Lånekassen bruker ikke Google Analytics i forbindelse med andre personopplysninger, for eksempel opplysninger som finnes i Lånekassens kunderegistre.

Lovlig bruk av GA

I august 2012 oversendte Datatilsynet en foreløpig kontrollrapport, hvor de blant annet etterspurte ytterligere dokumentasjon.

I svaret Lånekassen sendte Datatilsynet i oktober, la vi ved den ønskede dokumentasjonen og argumenterte for at personvernet til våre kunder er godt ivaretatt. Her er vårt svar til Datatilsynet. Nå har Datatilsynet konkludert med at Lånekassen og Skattedirektoratet har god kontroll på behandling av IP-adressene og dermed at bruken av Google Analytics er lovlig. Her er svarbrevet og sluttrapporten fra Datatilsynet til Lånekassen.

Nettanalyse er viktig

For at Lånekassens kunder skal kunne få en god brukeropplevelse på nettsidene våre, er det nødvendig å gjøre analyser av atferden deres på nett. For oss er nettanalyseverktøyet Google Analytics et godt verktøy til dette formålet.

– Lånekassen setter personvern i høysetet. Samtidig er det viktig for både oss og kundene våre at nettløsningene våre er så brukervennlige som mulig, og vi har derfor sett frem til en endelig avklaring i denne saken, sier Jan Erik Ressem, IT-direktør i Lånekassen.

Her er informasjon om personvern og Lånekassens bruk av GA på lanekassen.no.