Klarspråksprisen til Lånekassen

Sist oppdatert: 20.08.2009

Lånekassen har fått Statens Klarspråkpris 2009. Prisen, som ble delt ut for første gang, skal hvert år gå til et statsorgan som har gjort en ekstraordinær innsats for å bruke et klart, godt og brukervennlig språk i sine tekster til publikum.

I juryens begrunnelse heter det at ”prisen går til et statsorgan som jobber innenfor et felt med mye vanskelig juridisk og økonomisk terminologi. Det møter store utfordringer i å gjøre tunge formuleringer om til godt og klart språk og i å synliggjøre hvilke rettigheter og plikter brukerne har".

Kundens språk

Solbjørg Sørensen, leder for Kundeinformasjonsavdelingen i Lånekassen, mener det er viktig å tilpasse seg kundens språk. Og i juryens begrunnelsen presiseres det at "vinneren har gjort en ekstraordinær innsats og lagt ned et omfattande arbeid i brukerundersøkelser. Juryen er spesielt imponert over måten de har involvert ulike brukergrupper i klarspråksarbeidet på”.

Viktig med tilbakemeldinger fra kundene.

Hver dag er Lånekassen i kontakt med over 40 000 mennesker, og over flere år er det blitt jobbet systematisk med språket for at denne dialogen skal bli best mulig. Tilbakemeldinger fra kunder er et viktig middel for å bedre språket i brev, brosjyrer og på nettet.

Direktør i Lånekassen, Bertil Tiusanen, er svært glad for utmerkelsen.
– Dette viser at vi gjør et godt arbeid med vårt formål: vi skal gjøre utdanning mulig! sier Tiusanen.

16-åringenes første møte med staten

– Mulighetene til å sjekke hvilket språk kundene bruker er i dag store. Ved å følge med på søkeloggen på nettet for eksempel, ser vi at det finnes mange eksempler på begreper i regelverket som sjelden eller aldri blir brukt som søkebegrep på nettet. Da må vi tilpasse oss kundens språk, sier Sørensen

– Vi er det første møtet med staten for  alle landets 16-åringer. Hvis vi legger et godt grunnlag i språket og i tjenestene våre, vil de kanskje få et enkelt liv med det offentlige, sier Tiusanen.