I juni får studenter ekstra penger fra Lånekassen

Sist oppdatert: 26.09.2017
170 000 studenter får i juni en ekstra utbetaling fra Lånekassen. Dette er første trinn i en opptrapping til 11 måneder med utdanningsstøtte.

Stortinget vedtok i fjor en plan for å trappe opp utdanningsstøtten gradvis fra 10 måneder til 11 måneder. Opptrappingen skal skje over fire år, og i år får studentene penger for én ekstra uke.

Utbetalingen kommer i juni

– Utbetalingen på rundt 2 600 kroner, som kommer 15. juni, utgjør en fjerdedel av basisstøtten studenter får i måneden, sier Marianne Andreassen, administrerende direktør i Lånekassen.

Det er fulltidsstudenter i høyere utdanning eller fagskoleutdanning som får denne ekstra utbetalingen. For de som avslutter utdanningen i en annen måned enn juni, kan utbetalingen skje på andre tidspunkt gjennom året.

Nå kan studenter søke om stipend og lån

Studenter som har studieplass til høsten, kan nå søke om stipend og lån fra Lånekassen for neste undervisningsår.
– Det er lurt å søke tidlig for å få pengene til studiestart, forteller Andreassen.

Kan få 111 657 kroner

Fulltidsstudenter i høyere utdanning kan få 111 657 kroner i basisstøtte for undervisningsåret 2017–2018. Basisstøtten blir gitt som lån. Borteboere kan få inntil 44 663 kroner av lånet gjort om til stipend etter bestått eksamen. For å få full omgjøring fra lån til stipend, må inntekten og formuen være innenfor grensene i forskriften.