Gradert sykestipend videreføres ut 2012

Sist oppdatert: 18.05.2012
I forslaget til revidert statsbudsjett foreslår regjeringen å videreføre gradert (delvis) sykestipend ut kalenderåret 2012.

Ordningen med gradert sykestipend ble innført som en midlertidig ordning for undervisningsåret 2011–2012 i forbindelse med terrorangrepene 22. juli. Ordningen gjelder for alle studenter med støtte fra Lånekassen.

Hva betyr det for meg?

Hvis forslaget blir vedtatt av Stortinget, betyr det at også studenter som er delvis sykemeldt kan få sykestipend for høstsemesteret 2012, men ikke våren 2013.

50 prosent eller mer

Sykestipend betyr at lån gjøres om til stipend når du blir syk i en periode du får støtte fra Lånekassen. Gradert sykestipend omfatter studenter og elever som blir 50 prosent sykmeldt eller mer, og det gis sykestipend tilsvarende sykmeldingsprosenten.

Gjelder for alle

Ordningen med gradert sykestipend gjelder for alle studenter som kan dokumentere sykdom i samsvar med kravene som stilles av Lånekassen. Ordningen gjelder også når du må avbryte utdanningen på grunn av sykdom.

Sykestipend for elever i videregående opplæring

Tar du videregående utdanning med ungdomsrett, kan du få sykestipend i den perioden du er syk, hvis du oppfyller kravene til sykestipend. Beløpet du da får som sykestipend, er det samme som du ville ha fått i stipend og eventuelt lån dersom du ikke var syk, og vil bli gradert i forhold til den andelen du er sykmeldt.

Sykestipend for studenter i høyere utdanning

Tar du høyere eller annen utdanning (all utdanning utenom videregående med ungdomsrett), og blir syk og derfor ikke kan følge undervisningen, kan du også få sykestipend. Da får du gjort om lån til stipend i sykdomsperioden. Beløpet du får som sykestipend, er det samme som du ville ha fått i lån og stipend til sammen i den perioden du er syk, og vil bli gradert i forhold til den andelen du er sykmeldt.

Les mer om sykestipend her.