Flytende studielånsrente synker

Sist oppdatert: 06.05.2020
Fra 1. juli settes flytende rente i Lånekassen ned til 2,159 prosent.

Flytende rente fra 1. juli vil være 0,44 prosentpoeng lavere enn dagens flytende rente, som er 2,599 prosent.

Basert på rentene i mars og april

Renten i Lånekassen baseres på beregninger fra Finanstilsynet. Både fast og flytende rente i Lånekassen beregnes ut fra et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene på boliglån i markedet.

Flytende rente med virkning fra 1. juli er basert på markedsrentene på boliglån slik de var gjennom mars og april. Som følge av koronautbruddet, satte flere av bankene ned sine boliglånsrenter fra slutten av mars. Flytende rente i Lånekassen som gjelder fra 1. juli vil dermed ikke fullt ut reflektere dagens markedsrente.

Ni av ti har flytende rente

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente.

673 400 av Lånekassens kunder har flytende rente på studielånet sitt, mens 38 200 har fast rente.

Neste mulighet for å binde renten på studielånet er 10.–17. juni.

Les mer om rentesatser i Lånekassen.

Les mer om hvordan renten fastsettes i Lånekassen.