Flytende studielånsrente synker

Sist oppdatert: 30.04.2015
Den flytende renten i Lånekassen vil være på 2,227 prosent fra 1. juli.

– Den flytende studielånsrenta vil ligge på 2,325 prosent ut juni, men synker så med nærmere 0,1 prosentpoeng fra 1. juli, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Renten i Lånekassen er markedsstyrt og basert på beregninger fra Finansdepartementet. Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente. 456 200 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 151 600 har fast rente.

Fastrentene som gjelder fra 1. juli, offentliggjøres i månedsskiftet mai–juni. Neste mulighet for å binde renten er 1.–12. juni.

Følg renteutviklingen og les mer om fastsettelsen av renten i Lånekassen