Flytende studielånsrente synker

Sist oppdatert: 02.03.2015
Den flytende renten i Lånekassen vil fra 1. mai være på 2,325 prosent.

– Flytende studielånsrente har ligget på 2,521 prosent siden 1. januar, men synker med nærmere 0,2 prosentpoeng fra 1. mai, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Renten i Lånekassen er markedsstyrt og basert på beregninger fra Finansdepartementet. Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente. 454 000 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 155 000 har fast rente.

Fastrentene som gjelder fra 1. mai, offentliggjøres i månedsskiftet mars–april. Neste mulighet for å binde renten er 1.–12. april.

Følg renteutviklingen og les mer om fastsettelsen av renten i Lånekassen