Flytende studielånsrente stiger

Sist oppdatert: 10.01.2020
Fra 1. mars blir flytende rente i Lånekassen 2,628 prosent.

Flytende rente fra 1. mars vil med det være 0,049 prosentpoeng høyere enn dagens flytende rente, som er 2,59 prosent.

Renten i Lånekassen er markedsstyrt og basert på beregninger fra Finanstilsynet. Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året.

Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente. 672 000 av Lånekassens kunder har flytende rente på studielånet sitt, mens 47 200 har fast rente.

Neste mulighet for å binde renten på studielånet er 10.–17. februar.

Lenker:
Rentesatser i Lånekassen
Slik fastsettes renten i Lånekassen.