Flytende studielånsrente stabilt lav

Sist oppdatert: 06.01.2015
Den flytende renten i Lånekassen vil være på 2,521 prosent fram til 1. mai.

– Den flytende renten som gjelder fra 1. januar, er på 2,521 prosent. Den nye  rentesatsen som gjelder fra 1. mars, vil være den samme.  Dermed forblir renten uendret fram til 1. mai, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Flytende rente i november og desember var på 2,178 prosent, med et administrativt påslag på 1 prosent. I behandlingen av statsbudsjettet for 2015 vedtok Stortinget å øke påslaget på studielånsrenten med 0,25 prosentpoeng fra 1. januar 2015.

Nye betalere får første regning i januar

Studielånet er rentefritt under utdanningen så lenge du får støtte fra Lånekassen til fulltidsutdanning. Når du er ferdig med utdanningen, har sluttet eller ikke lenger får stipend eller lån, blir det regnet renter fra første månedsskifte.

– Studenter som avsluttet utdanningen våren 2014, får første regning i januar med forfall i februar. Regningene fra Lånekassen skal betales månedlig. Vi anbefaler kundene å velge en forfallsdato som harmonerer med egen økonomi, og å opprette automatiske trekk gjennom avtalegiro, sier Herstad.

Markedsstyrt

Renten i Lånekassen er markedsstyrt og basert på beregninger fra Finansdepartementet. Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente. 469 300 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 143 500 har fast rente.
Fastrentene som gjelder fra 1. mars, offentliggjøres i månedsskiftet januar–februar. Neste mulighet for å binde renten er 1.–12. februar.

Følg renteutviklingen og les mer om fastsettelsen av renten i Lånekassen