Flytende studielånsrente fra 1. januar

Sist oppdatert: 15.05.2018
Flytende rente i Lånekassen fra 1. januar blir 2,109 prosent.

I forslag til statsbudsjett for 2017, som ble lagt fram 6. oktober, foreslo regjeringen å redusere fradraget i Lånekassens renter. Rentene i Lånekassen blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet, minus et fradrag på 0,50 prosentpoeng. Regjeringen foreslår å redusere dette fradraget til 0,15 prosentpoeng fra 1. januar 2017. Renten vil da bli cirka 0,35 prosentpoeng høyere enn den ellers ville blitt.

Den flytende studielånsrenten som gjelder fra 1. januar, forutsatt at Stortinget i desember vedtar regjeringens forslag om å endre rentefastsettelsen i Lånekassen, vil bli 2,109 prosent.

Endringen vil gjelde for alle med flytende rente og for kunder som binder renten fra og med oktober 2016. Kunder som bandt renten før statsbudsjettet ble lagt fram, berøres ikke før fastrenteavtalen går ut. Stortinget behandler regjeringens budsjettforslag i midten av desember 2016.