Flytende studielånsrente forblir uendret

Sist oppdatert: 07.09.2016
Den flytende renten på studielån forblir 1,756 prosent ut året. Dette er den laveste flytende renten i Lånekassens historie.

Flytende studielånsrente som gjelder fra 1. november, vil være på 1,756 prosent. Dette er det samme som dagens flytende rente. 1,756 prosent er tidenes laveste flytende studielånsrente.

463 600 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 145 400 har fast rente.

Studielånsrenten fastsettes seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente.