Flytende studielånsrente forblir uendret

Sist oppdatert: 30.08.2013
Den flytende renta i Lånekassen vil være 2,575 prosent ut året.

– Dette er det samme som i dag, og samtidig det samme som treårig fastrente, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

I perioden 1.–12. august kunne kunder i Lånekassen binde renta på 2,575 prosent for tre år, 2,869 prosent for fem år og 3,552 prosent for ti års bindingstid. Neste mulighet til å søke om fastrente er 1.–12. oktober. Nye fastrentesatser som gjelder for november og desember, blir offentliggjort i månedsskiftet september–oktober.

Både fast og flytende studielånsrente blir fastsatt seks ganger i året. De som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente.

Følg renteutviklingen i Lånekassen.