Flytende studielånsrente forblir uendret

Sist oppdatert: 29.06.2015
Den flytende studielånsrenta holder seg på 2,575 prosent.

Den flytende renta i Lånekassen steg for første gang på ett og et halvt år da den gikk opp til 2,673 prosent i januar i år. Fra mars sank den igjen til 2,575 prosent. Den samme rentesatsen vil gjelde fra 1. mai.

– Den flytende studielånsrenta er på samme lave nivå som i oktober i fjor, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Både fast og flytende studielånsrente blir fastsatt seks ganger i året. De som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente.

I perioden 1.–12. februar kunne Lånekasse-kunder binde renta på 2,575 prosent for tre år, 2,673 prosent for fem år og 3,260 prosent for ti år. Neste mulighet til å søke om fastrente er 1.–12. april. Nye fastrentesatser som gjelder for mai og juni, blir offentliggjort i begynnelsen av april.