Flytende rente stiger

Sist oppdatert: 07.11.2019
Fra 1. januar 2020 blir flytende rente i Lånekassen på 2,579 prosent.

Flytende rente som gjelder fra nyttår, vil være 0,107 prosentpoeng høyere enn dagens rente.

I hele 2019 har den flytende renten steget ved hver rentefastsettelse. Forrige gang flytende studielånsrente gikk ned, var i november 2018.

Renten i Lånekassen er markedsstyrt og basert på beregninger fra Finanstilsynet. Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året.

Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente. 614 300 av Lånekassens kunder har flytende rente på studielånet sitt, mens 47 200 har fast rente.

Neste mulighet for å binde renten på studielånet er 10.–17. desember.

Lenker:

Her er gjeldende og tidligere rentesatser i Lånekassen. 

Les mer om hvordan renten i Lånekassen fastsettes her.