Flytende rente fortsatt lavere enn fastrentene

Sist oppdatert: 01.08.2014
Fra 1. september vil fastrentene på studielånet være 2,374 prosent for tre år, 2,667 prosent for fem år og 3,445 prosent for ti års bindingstid.

Mens tre års fastrente synker med 0,293 prosentpoeng, går fem års fastrente ned med 0,390 prosentpoeng og ti års fastrente ned 0,290 prosentpoeng. Flytende studielånsrente for perioden er på 2,276 prosent.

- Fastrentene går ned fra 1. september, men vil ligge høyere enn den rekordlave flytende renta på 2,276, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Sju av ti har flytende rente

Kunder som ønsker å binde renta, søker om fast rente på lanekassen.no i perioden 1.–12. august. Kundene kan blant annet logge inn med BankID.

430 400 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 167 200 har fast rente.

Nye betalere

Kunder som ble ferdige med utdanningen i vår, får betalingsplan i november og første regning i februar 2015. Disse kundene har også mulighet til å søke om fastrente nå. Nye tilbakebetalere som ønsker å starte betalingen tidligere enn februar, kan ta kontakt med Lånekassen for å få betalingsplanen.

Les mer om rentesatser og fastsettelsen av renta i Lånekassen