Flere studenter får stipendkutt

Sist oppdatert: 30.10.2012
39 600 studenter får gjort om en del av eller hele stipendet til lån fordi de hadde for høy inntekt, formue eller trygd i 2011. Det er 12 prosent flere enn året før.

23 900 studenter får redusert stipend på grunn av inntekt over fribeløpet, 7 500 på grunn av for høy formue og 7 500 på grunn av for høye trygdeytelser i 2011. I tillegg får 1 800 studenter redusert forsørgerstipend fordi ektefellen eller samboeren har hatt inntekt over fribeløpet.

– Mens trenden de siste årene har vært at flere har hatt formue over beløpsgrensa og færre har hatt for høy inntekt, ser vi nå at flere får stipendkutt på grunn av inntekt, mens antallet som får stipendkutt på grunn av formue, er stabilt, sier Liv Simonsen, fagdirektør i Lånekassen.

De aller fleste får fullt stipend

Alle studenter i høyere utdanning får like mye støtte fra Lånekassen, men de som har inntekt, formue eller trygd over fribeløpet, får mindre som stipend og mer som lån. Lånekassen fastsetter de endelige stipendbeløpene etter å ha innhentet likningsopplysninger fra skatteetaten. Det er utdanningsstipend og forsørgerstipend som blir behovsprøvd.

Fra høsten 2011 blir også forsørgerstipendet behovsprøvd mot likningsopplysningene for ektefellen, og det er en av årsakene til at flere får stipendkutt nå.  I 2011 kunne studenter som fikk støtte fra Lånekassen hele året, tjene 140 823 kroner uten at stipendet ble redusert. Fribeløpet for formue var 278 589 kroner. 

– De aller fleste studenter har inntekt og formue under beløpsgrensa og får derfor fullt stipend fra Lånekassen, sier Simonsen. 258 700 studenter fikk støtte fra Lånekassen i 2011, 39 600 av dem får nå beskjed om at stipendet reduseres.

Studentene kjenner beløpsgrensene

– Studentene kjenner beløpsgrensene, og de fleste som nå får stipendkutt, er klar over at de har tjent for mye eller har hatt for høy formue. De som ønsker å jobbe mer enn inntektsgrensa gir rom for, kan velge å gjøre det, konsekvensen er at de får mindre stipend, sier Simonsen. 

 

Fakta om studentenes inntekt og formue i 2011:

  • All støtte til høyere utdanning blir utbetalt som lån. Inntil 40 prosent av lånet blir gjort om til utdanningsstipend etter bestått eksamen. Utdanningsstipend og forsørgerstipend behovsprøves i ettertid mot inntekt, formue og trygd. Overstiger inntekt, formue eller trygd fribeløpet, blir hele eller en del av stipendet gjort om til lån igjen.
  • 258 700 studenter fikk støtte fra Lånekassen i 2011. 39 600 av disse (15,3 prosent) får redusert stipend på grunn av for høy inntekt, formue eller trygd i 2011. I 2010 fikk 35 400 studenter stipendkutt (14,3 prosent). 
  • 23 900 studenter får redusert stipend på grunn av inntekt over fribeløpet i 2011. 6 400 studenter tjente mer enn 400 000 kroner. Studenten med høyest inntekt tjente 3,3 mill. kroner.
  • 7 500 studenter får redusert stipend på grunn av formue over fribeløpet. 600 studenter hadde mer enn 3 mill. kroner i formue. Studenten med høyest formue hadde 237 mill. kroner.  
  • 7 500 studenter får redusert stipend på grunn av trygdeytelser over fribeløpet.
  • 1 800 studenter får redusert forsørgerstipend fordi ektefellen/samboeren tjente mer enn beløpsgrensa i 2011.
  • Fra høsten 2012 blir stipendet også behovsprøvd mot kapitalinntekt. Samtidig er fribeløpet for formue hevet ekstraordinært med 15 prosent. I 2012 er fribeløpet for inntekt 145 400 kroner, mens formuegrensa er på 287 643 kroner for våren 2012 og 330 789 kroner for høsten 2012.