Fastrentene i Lånekassen stiger

Sist oppdatert: 09.12.2016
Fastrentene i Lånekassen vil fra 1. januar være 2,070 prosent for tre års bindingstid, 2,315 prosent for fem år og 2,882 prosent for ti år.

– Dette er fastrentene som gjelder fra 1. januar, forutsatt at Stortinget vedtar regjeringens forslag om å redusere fradraget på rentene i Lånekassen. Stortinget behandler neste års statsbudsjett i midten av desember, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Flytende rente som gjelder fra 1. januar er 2,109 prosent.

Vil gjelde for både fast og flytende rente

Rentene i Lånekassen blir i dag fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet, minus et fradrag på 0,50 prosentpoeng. I forslag til statsbudsjett for 2017, som ble lagt fram i oktober, foreslår regjeringen å redusere dette fradraget til 0,15 prosentpoeng fra 1. januar. Endringen vil gjelde for alle med flytende rente og for kunder som har bundet renten etter at forslag til statsbudsjett ble lagt fram.

Kan binde mellom 10. og 17. desember

Kunder som ønsker å binde renten fra 1. januar, kan gjøre det i perioden 10.–17. desember. Alle som skal søke om fastrente, gjør det på lanekassen.no.
509 800 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 86 200 har fast rente.