Fastrenten i Lånekassen synker igjen

Sist oppdatert: 29.06.2015
De nye rentesatsene, som gjelder fra 1. juli, er 2,477 prosent for tre år, 2,575 prosent for fem år og 3,065 prosent for ti års bindingstid. Det er tidenes laveste ti-årsrente i Lånekassen.

Sammenlignet med forrige fastrenteperiode, da rentene steg noe, synker satsene for fem og ti år med nesten 0,4 prosentpoeng, mens tre års fastrente går ned med nærmere 0,2 prosentpoeng.

– Den flytende renten på 2,575 prosent er dermed høyere enn tre års fastrente og like høy som fem års fastrente, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Studenter som avslutter, kan binde

Kunder som ønsker å binde studielånsrenten, kan gjøre det mellom 1. og 12. juni. De som vil avbryte en allerede inngått fastrenteavtale, kan også gjøre det i denne perioden. Etter å ha avsluttet en fastrenteavtale, må man imidlerrtid vente i to måneder før man kan inngå en ny avtale.

– Studenter som avslutter utdanningen sin nå i vår, har også mulighet til å binde renten. Studenter som skal motta støtte til utdanning i høst, kan derimot ikke søke om fastrente, påpeker Herstad.

271 000 kunder har mulighet til å binde renta denne gangen. 173 000 av Lånekassens kunder har fast rente, 388 000 har flytende rente.

Søk om fastrente med MinID

Kundene søker om fastrente på Dine sider på lanekassen.no. De logger inn med MinID, en felles innlogging til offentlige tjenester, blant annet innlevering av selvangivelsen.  

– De som vurderer å søke om fastrente, bør skaffe seg MinID snarest, opplyser Herstad.

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. De som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente.