Færre nordmenn studerer i utlandet

Sist oppdatert: 31.08.2017
Færre norske studenter reiser nå utenlands for å studere. Storbritannia, USA og Danmark har størst nedgang.

Det totale antallet nordmenn som studerer i utlandet har lenge økt for hvert år, men nå viser ferske tall fra Lånekassen en nedgang. Totalt 24 807 norske studenter fikk støtte fra Lånekassen til å studere i utlandet forrige undervisningsår, noe som er 566 færre enn året før.

Markant nedgang

– I fjor var det nedgang både i antall studenter som tok en hel grad, og antall studenter som tok en del av utdanningen sin i utlandet, sier administrerende direktør i Lånekassen, Marianne Andreassen.

16 957 norske studenter tok hele utdanningen i utlandet i 2016–2017, en nedgang på 511 fra året før. 7 850 studenter tok en del av utdanningen i utlandet, noe som er 55 færre enn i 2015–2016.

– Nedgangen i antall gradsstudenter er særlig markant, og ikke i tråd med målet om å få flere nordmenn til å studere i utlandet, understreker Andreassen.

Storbritannia, USA og Danmark mest tilbake

5 055 studenter tok i fjor hele eller en del av utdanningen sin i Storbritannia, noe som er 510 færre enn året før. 3 007 studenter valgte USA, en nedgang på 406 studenter, mens Danmark med 2 820 hadde en nedgang på 210 norske studenter.

Andelen studenter med støtte fra Lånekassen som velger å studere i utlandet, var i fjor på 12,6 prosent av den totale studentmassen i høyere utdanning, mens den året før var på 13,2 prosent.

Tilleggslån til skolepenger

– Høye skolepenger har vært et hinder, men fra og med i år kan utlandsstudenter få låne inntil 100 000 kroner ekstra, hvis de studerer ved et universitet med høye skolepenger, påpeker Andreassen.

Hele dette tilleggslånet er et lån som ikke kan gjøres om til stipend.

– Tilleggslånet er et positivt tiltak, men vi ser at den totale lånebyrden for utlandsstudentene er stadig økende. Vi oppfordrer studenter til å orientere seg godt i jungelen av studietilbud i utlandet før de velger utdanning – det er ikke alltid pris henger sammen med kvalitet, påpeker Andreassen.

Statistikk om utdanningsstøtte til norske studenter og elever i utlandet 2016–2017 [pdf]