Den flytende studielånsrenten stiger

Sist oppdatert: 01.07.2015
Den flytende renten i Lånekassen vil fra 1. september være 2,325 prosent.

– Den flytende studielånsrenten vil ligge på 2,227 prosent ut august, men stiger så med nærmere 0,1 prosentpoeng fra 1. september, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Renten i Lånekassen er markedsstyrt og basert på beregninger fra Finansdepartementet. Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente. 464 000 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 148 400 har fast rente.

Fastrentene som gjelder fra 1. september, offentliggjøres i månedsskiftet juli–august. Neste mulighet for å binde renten er 1.–12. august.

Følg renteutviklingen og les mer om fastsettelsen av renten i Lånekassen