Den flytende studielånsrenta synker igjen

Sist oppdatert: 01.07.2013
Fra 1. september vil studielånsrenta være på 2,575 prosent.

– Den flytende studielånsrenta synker med knappe 0,1 prosentpoeng fra dagens nivå, som er 2,673 prosent, sier Solbjørg Sørensen, underdirektør i Lånekassen.

Både fast og flytende studielånsrente blir fastsatt seks ganger i året. De som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente.

I perioden 1.–12. juni kunne Lånekasse-kunder binde renta på 2,280 prosent for tre år, 2,477 prosent for fem år og 3,065 prosent for ti års bindingstid. Neste mulighet til å søke om fastrente er 1.–12. august. Nye fastrentesatser som gjelder for september og oktober, blir offentliggjort i månedsskiftet juli–august.

Følg renteutviklingen i Lånekassen.