Den flytende renten i Lånekassen synker

Sist oppdatert: 01.09.2015
Den flytende studielånsrenten vil fra 1. november være 2,227 prosent.

– Den flytende studielånsrenten vil ligge på 2,325 prosent ut oktober, men synker med nærmere 0,1 prosentpoeng fra 1. november, sier Magnus Andersen, seniorrådgiver i Lånekassen.

Renten i Lånekassen er markedsstyrt og basert på beregninger fra Finansdepartementet. Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente. 461 200 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 149 600 har fast rente.

Fastrentene som gjelder fra 1. november, offentliggjøres i månedsskiftet september–oktober. Neste mulighet for å binde renten er 1.–12. oktober.

Følg renteutviklingen og les mer om fastsettelsen av renten i Lånekassen