Åtte av ti studenter får lån gjort om til stipend

Sist oppdatert: 29.11.2017
I disse dager får studenter over hele landet brev fra Lånekassen med beskjed om hvor mye av studielånet som er omgjort til stipend. Åtte av ti studenter får omgjøring.

Basisstøtten til studenter gis som lån, men inntil 40 prosent av beløpet kan bli gjort om til utdanningsstipend ved fullført utdanning. Det er bare studenter som ikke bor sammen med foreldrene sine, som kan få omgjøring til utdanningsstipend. I tillegg kreves det bestått eksamen og inntekt og formue under fastsatte beløpsgrenser.

Får brevet elektronisk

Over 270 000 brev er nå på vei til kundenes digitale postkasser på Dine sider på lanekassen.no.

– Studentene får nå omgjøring for utdanning bestått i 2016 eller tidligere. Vi kontrollerer samtidig inntekten og formuen for 2016. På grunnlag av dette får studentene et brev som forteller hvor mye lån de har fått omgjort til utdanningsstipend. Vi anslår at åtte av ti studenter får omgjøring til stipend, og de aller fleste av disse får full omgjøring, sier Marianne Andreassen, administrerende direktør i Lånekassen.

For kalenderåret 2016 utgjør fullt utdanningsstipend 40 974 kroner.

6 milliarder kroner i utdanningsstipend

Lånekassen tildelte i undervisningsåret 2016–2017 totalt 27,9 milliarder kroner i støtte, av dette var 24,2 milliarder kroner lån og resten stipend. Det er ventet at cirka 6 milliarder kroner av det tildelte lånebeløpet blir gjort om til utdanningsstipend.

Samtidig som mange får beskjed om at de nå får lån gjort om til stipend, får noen beskjed om det motsatte; at de får stipend gjort om til lån. Dette gjelder studenter som har fått forsørgerstipend (fordi de har omsorg for barn) og ekstrastipend (ved nedsatt funksjonsevne), og som har hatt inntekt/formue over beløpsgrensene. Begge disse støtteformene blir gitt som stipend i utgangspunktet, men blir helt eller delvis gjort om til lån når inntekten/formuen er høyere enn beløpsgrensene.

Fakta om omgjøring fra lån til stipend

  • Basisstøtten til studenter utbetales som lån, men inntil 40 prosent av beløpet kan bli gjort om til stipend etter bestått eksamen / fullført utdanning, dersom inntekten og formuen har vært lavere enn de fastsatte beløpsgrensene. Det er bare studenter som ikke bor sammen med foreldrene sine under utdanningen, som kan ha rett til utdanningsstipend.
  • Omgjøring fra lån til utdanningsstipend skjer først etter at Lånekassen har fått opplysninger om inntekt og formue fra skatteetaten. Omgjøringen skjer automatisk, bortsett fra for studenter i utlandet, som må sende inn eksamensresultatene selv.
  • Studenter som fullfører mer utdanning enn normert, eller tar utdanning uten støtte fra Lånekassen, kan få omgjøring for tidligere perioder som de ikke har fått fullt utdanningsstipend for. De kan få omgjøring for inntil fire år tilbake i tid.
  • Lånekassen tildelte 27,9 milliarder kroner i stipend og lån i undervisningsåret 2016–2017, av dette var 3,7 milliarder kroner stipend og 24,2 milliarder kroner lån. Av det utbetalte lånebeløpet regner vi med at cirka 6 milliarder kroner vil bli gjort om til utdanningsstipend.

Les mer om omgjøring fra lån til stipend og se film her.