Åpner Lånekassen for voksne studenter

Sist oppdatert: 24.04.2020
For å bidra til livslang læring legger Lånekassen til rette for større fleksibilitet og bedre ordninger for voksne som ønsker å studere.

I dag la regjeringen fram stortingsmeldingen Lære hele livet. Den inneholder blant annet forslag til endringer som gjør det lettere for voksne å få støtte til studier gjennom Lånekassen.

– Det som passer for en yngre student uten større økonomiske forpliktelser, passer ikke nødvendigvis for voksne med familie og boliglån. Lånekassens samfunnsoppdrag er å gjøre utdanning mulig for alle, uavhengig av blant annet alder, kjønn og geografiske forhold. De nye ordningene er et nytt viktig skritt i retning av å fullt ut oppfylle samfunnsoppdraget vårt, sier administrerende direktør i Lånekassen, Nina Schanke Funnemark.

Foto: Hege Aas/Lånekassen

Vil gjøre Lånekassen bedre tilpasset fremtiden

I dag får voksne som skal ta videregående opplæring eller høyere utdanning basislån fra Lånekassen. For en fulltidsstudent med 11 måneder utdanningsstøtte tilsvarer det inntil 121 220 kroner dette studieåret. I tillegg kan voksne ha rett på andre stipend, som barnestipend, foreldrestipend, tilleggsstipend nedsatt funksjonsevne og flyktningstipend.

Fra og med høsten 2020 gir nye regler mer i støtte og større fleksibilitet for voksne:

  • Du kan få fullt lån til du er 50 år (mot 45 år tidligere), og redusert støtte etter det. Samtidig heves aldersgrensen for når lånet må være tilbakebetalt fra 65 til 70 år.
  • Kravet om minst 50 prosent studiebelastning for å få støtte fjernes. Det betyr at du også kan få støtte om du for eksempel studerer 20 prosent ved siden av jobb.
  • Du kan få tilleggslån om du er over 30 år, og om du er over 18 år og har barn under 16 år.

– De nye tiltakene vil samlet sett gjøre Lånekassen bedre tilpasset fremtidens arbeidsmarked og behovet for livslang læring, sier Funnemark.

I studieåret 2019–2020 mottar 255 000 studenter lån og stipend fra Lånekassen. 42 000 av disse er 30 år eller eldre.