Studielånsrenten går ytterligere ned

Sist oppdatert: 04.01.2012
Den flytende renten i Lånekassen vil være på 2,967 prosent fra 1. mars 2012.

Dette er en nedgang på knappe 0,1 prosentpoeng fra dagens flytende rente som er på 3,065 prosent

– Den flytende renten på studielånet har vært på et lavt nivå gjennom hele 2011 og går nå ytterligere ned, sier fungerende informasjonsdirektør i Lånekassen, Solbjørg Sørensen.

Ny fast rente fra 1. mars

De faste rentesatsene som vil gjelde fra 1. mars, blir offentliggjort i begynnelsen av februar. Kunder som ønsker å binde studielånsrenten for tre, fem eller ti år, vil kunne gjøre det i perioden 1.–12. februar. De som vil bryte en fastrenteavtale, kan også gjøre det i denne perioden.

Fastsettes seks ganger i året

Både den faste og den flytende renten blir fastsatt seks ganger i året. De som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende. 180 000 av Lånekassens kunder har valgt å binde renten, mens 380 000 har flytende rente.

Femårsrenten mest populær

– Interessen for å binde renten var svært stor i 2011. Totalt i 2011 var det rundt 111 000 kunder som bandt renten, de fleste til den rekordlave fastrentesatsen som gjaldt fra 1. november 2011. Godt over halvparten av fastrenteavtalene som ble inngått, var femårsavtaler.

Kundene søker om fastrente på Dine sider. De logger inn med MinID, en felles innlogging til offentlige tjenester.  

– Vi anbefaler kunder som vurderer å søke om fastrente å være tidlig ute med å skaffe seg MinID. PIN-koder bestiller man fra skatteetaten, sier Sørensen.