Statsministeren: – Lånekassen er i front

Sist oppdatert: 12.04.2012
Statsministeren berømmet Lånekassen for å ha kommet langt i arbeidet med digitale tjenester. – Nå skal digitale løsninger bli standarden for hele forvaltningen, sa statsminister Jens Stoltenberg da han var på snarvisitt i Lånekassen.

Onsdag 12. april la fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud og statsministeren fram regjeringens digitaliseringsprogram. Lånekassen ble løftet fram som eksempel som en dyktig tilbyder av gode digitale løsninger i offentlig sektor.

Systematisk arbeid for digitalt førstevalg

Med ”Digitalt førstevalg” som strategi går Lånekassen i front i staten for å gi sine kunder god service gjennom selvbetjentløsninger, automatistert saksbehandling og datautveksling mellom etater. I tillegg sparer staten penger. For eksempel er saksbehandlingstiden er halvert fordi svært mange saker behandles helt automatisk (60 prosent av alle søknader om stipend og lån).

3,75 millioner færre papirbrev sendt ut

En viktig del av regjeringens digitaliseringsprogram er at alle innbyggere skal få sin egen digitale postkasse. Inntil den er klar til bruk, skal Lånekassens kunder fortsatt bruke sin digitale postkasse på Dine sider.

Siden 2006, da Lånekassen åpnet digital postkasse for kundene, har 3,75 millioner papirbrev blitt erstattet av digitale brev. Bare i 2011 ble 1 million digitale brev sendt ut i stedet for papirbrev.

Lånekassen jobber hele tiden med å forbedre de digitale løsningene, og for å utvikle nye løsninger som skal gjøre dialogen med kundene enda mer effektiv.