Siste frist for å søke om stipend og lån for våren 2012 er 15. mars

Sist oppdatert: 06.03.2012
Alle som skal søke om stipend og lån fra Lånekassen for vårsemesteret 2012, må søke innen 15. mars. Dette gjelder både elever i videregående og studenter i all annen utdanning.

Søker du etter dette, går du glipp av støtten. Studenter som har søkt om støtte for hele året, trenger ikke å søke på nytt.

Studenter i høyere utdanning kan for vårsemesteret få 45 400 kroner i stipend og lån. Studenter som bor borte fra foreldrene sine, har rett til stipend. Da blir inntil 40 prosent av støtten gjort om til stipend etter at man har stått på eksamenen, noe som utgjør 18 160 kroner.

Meld fra om endringer

15. mars er også siste frist for å melde fra om alle endringer som gjør at man kan ha rett til mer eller mindre penger fra Lånekassen, som for eksempel flytting, avbrudd i utdanningen eller stryk til eksamen. Andre eksempler på endringer som må meldes inn kan være bytte av lærested og endret sivilstand.

– Studenter som bodde hjemme da de søkte om lån, men som nå har flyttet, må melde fra til Lånekassen senest 15. mars for å ha rett til stipendet, forteller fungerende informasjonsdirektør i Lånekassen, Solbjørg Sørensen.

Kan søke om utstyrsstipend

Elever i videregående opplæring som ikke har søkt om utstyrsstipend, kan gjøre dette innen fristen.

– Lånekassen sjekker automatisk om de som søker om utstyrsstipend, også har rett til andre stipend.

Alle må bruke MinID

For å kunne logge inn på søknaden eller melde fra om endringer, trenger man MinID, en felles innlogging til offentlige tjenester.