Nå kan studenter og elever få gradert sykestipend

Sist oppdatert: 28.11.2011
I kjølvannet av terrorhandlingene den 22. juli har Kunnskapsdepartementet bestemt at det skal innføres en midlertidig ordning med gradert sykestipend for 2011-2012. Ordningen gjelder alle studenter.

Innføringen av gradert sykestipend skal bidra til at overlevende og andre berørte av hendelsene 22. juli kan opprettholde en normal tilværelse og delta i opplæring og utdanning i så stor grad som mulig. Endringen gjelder fra 15. august 2011 for studieåret 2011–2012, og er for alle studenter.

50 prosent eller mer

Sykestipend betyr at lån gjøres om til stipend når du blir syk i en periode du får støtte fra Lånekassen. Gradert sykestipend omfatter studenter og elever som blir 50 prosent sykmeldt eller mer, og det gis sykestipend tilsvarende sykmeldingsprosenten.

Gjelder for alle

Ordningen med gradert sykestipend gjelder for alle studenter som kan dokumentere sykdom i samsvar med kravene som stilles av Lånekassen. Ordningen gjelder også når du må avbryte utdanningen på grunn av sykdom.

Sykestipend for elever i videregående opplæring

Tar du videregående utdanning med ungdomsrett, kan du få sykestipend i den perioden du er syk, hvis du oppfyller kravene til sykestipend. Beløpet du da får som sykestipend, er det samme som du ville ha fått i stipend og eventuelt lån dersom du ikke var syk, og vil bli gradert i forhold til den andelen du er sykmeldt.

Sykestipend for studenter i høyere utdanning

Tar du høyere eller annen utdanning (all utdanning utenom videregående med ungdomsrett), og blir syk og derfor ikke kan følge undervisningen, kan du også få sykestipend. Da får du gjort om lån til stipend i sykdomsperioden. Beløpet du får som sykestipend, er det samme som du ville ha fått i lån og stipend til sammen i den perioden du er syk, og vil bli gradert i forhold til den andelen du er sykmeldt.

Les mer om sykestipend her.