Liten renteoppgang på studielånet

Sist oppdatert: 02.05.2011
Den flytende renten i Lånekassen vil fra 1. juli være på 3,260 prosent.

Dette innbærer en liten økning på cirka 0,1 prosentpoeng fra dagens rente på 3,162 prosent.

– Vi ser at den flytende renten har holdt seg stabil det siste året, sier informasjonsdirektør i Lånekassen, Astrid Bugge Mjærum.

Ny fast rente fra 1. juli

De faste rentesatsene som gjelder fra 1. juli, vil bli offentliggjort i begynnelsen av juni. Kunder som ønsker å binde studielånsrenten for tre, fem eller ti år, vil kunne gjøre det i perioden 1.–12. juni. De som vil bryte en fastrenteavtale, kan også gjøre det i denne perioden. 

 

Fastsettes seks ganger i året

De som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk beholde den flytende.

– Kundene kan selv velge om de ønsker å binde renten. Fordelen med fast rente er bedre forutsigbarhet, ulempen er at du går glipp av eventuelle rentenedganger, sier Mjærum.

Om lag 80 000 av Lånekassens kunder har valgt å binde renten, mens cirka 465 000 har flytende rente. Både den faste og den flytende renten blir fastsatt seks ganger i året.

Les mer om rentesatser og rentefastsettelse i Lånekassen