Liten renteoppgang på studielånet

Sist oppdatert: 01.07.2010
Det blir en liten oppgang i den flytende renten på studielånet. Fra 1. september vil renten være på 3,260 prosent.

For de av Lånekassens kunder som har flytende rente, vil renten være på 3,065 prosent fram til 1. september. Deretter stiger den litt, til 3,260 prosent.

450 000 av Lånekassens kunder har flytende rente, 80 000 har fast rente.

Raskere rentekutt

Fra 1. juli innfører Lånekassen en ny renteordning som fører til at kundene får gleden av raskere rentekutt når renten synker. Samtidig vil studielånsrenten også følge markedsrenten tettere når denne stiger.

– Da rentene falt kraftig gjennom 2008 og litt ut i 2009, ble Lånekassen kritisert for at vi ikke fulgte rentenedgangen. Etter at renten har begynt å stige igjen, har derimot betraktelig færre hatt innvendinger mot at studielånsrenten har hengt etter markedet, påpeker Mjærum.

Binding av renten

Kundene vil nå kunne binde renten seks ganger i året, mot fire i den tidligere ordningen.

– Du vil fortsatt få fire regninger i året, men du vil få muligheten til å binde renten annenhver måned, ikke bare hver tredje slik det har vært til nå, forteller Mjærum.
De neste fastrentesatsene blir klare 1. august, og fristen for å søke om fast rente fra 1.september vil bli allerede 12.august.

Ny renteordning fastsatt av Finansdepartementet

Finansdepartementet har bestemt at Lånekassen og de andre statsbankene skal ha en ny renteordning som blant annet innebærer at kundene skal få fullt innsyn i rentefastsettelsen. Renten vil heretter oppgis med tre desimaler, og detaljer i rentefastsettelsen vil være tilgjengelig her.