Lånekassen i ny drakt

Sist oppdatert: 13.01.2011
Lånekassen lanserer i dag sin nye visuelle profil, og med den en ny logo. Målet har vært å utarbeide en tydelig og helhetlig grafisk profil tilpasset dagens og framtidens kommunikasjonsflater.

Lånekassen kommuniserer i stor grad digitalt med kundene sine, og får nå en visuell profil som bygger oppunder den moderne Lånekassen.

Framtidsrettet profil

Den gamle logoen har stått uendret siden 1991. Innføringen av et nytt kunde- og saksbehandlingssystem har også aktualisert behovet for en oppdatering av den visuelle profilen.

– Lånekassens nye profil bygger videre på den tilliten vi har opparbeidet oss gjennom mange år, samtidig som den skal gi oss et mer oppdatert uttrykk, sier Bertil Tiusanen, direktør i Lånekassen.

Effektiv prosess

Kjartan Haugen har stått for den grafiske utformingen i samarbeid med Mission Design. Omleggingen til ny visuell profil og logo har vært en effektiv og målrettet prosess, som startet våren 2010 og har kostet i underkant av en halv million kroner.

– Endringer bør gjennomføres så effektivt og kostnadsbesparende som mulig, og innføringen av den nye profilen vil skje gradvis på enkelte områder. Kundene våre vil derfor fortsatt kunne se materiale med den gamle logoen utover i 2011, presiserer Tiusanen.

Ny logo

Lånekassens nye logo består av navnetrekket ”Lånekassen”, samt et symbol. Som i den gamle logoen, formes også det nye symbolet av tre L-er. Symbolet kan blant annet betraktes som en trapp, en åpning eller en kasse som noen har lånt en del av.

– Ettersom det er selve navnet kundene våre kjenner best, har det vært et viktig poeng for oss å framheve Lånekassens navnetrekk i utformingen av logoen.

Lånekassen/Statens lånekasse for utdanning

  • Opprettet i 1947 som Statens lånekasse for studerende ungdom.
  • Skal fremme mulighetene til utdanning uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn, funksjonsdyktighet, økonomiske og sosiale forhold.
  • Administrerer to hovedstøtteordninger: Én for elever som tar vanlig videregående opplæring, og én for høyere utdanning og annen utdanning.
  • Har i alt cirka 910 000 kunder, av dem er 370 000 i utdanning og 540 000 er tilbakebetalere.
  • Forvalter mer enn 100 milliarder kroner.