Brukerundersøkelse fra Lånekassen

Sist oppdatert: 07.10.2011
Synovate gjennomfører en stor brukerundersøkelse for Lånekassen. Et utvalg av våre kunder og samarbeidspartnere får undersøkelsen på e-post i disse dager.

Lånekassen vil at kundene og samarbeidspartnerne våre skal være fornøyd med det vi tilbyr av tjenester, informasjon og service. For å bli best mulig, er vi avhengig av deres erfaringer og meninger.

Omtrent hvert tredje år gjennomfører vi en slik brukerundersøkelse. Undersøkelsene gir oss viktig kunnskap om hvilke forventninger som stilles, og hvilke områder som krever forbedring og utvikling. Årets undersøkelse går ut til kunder, studentorganisasjoner, politikere, journalister, ansatte på lærestedene og foreldre som har barn i videregående opplæring. Alle kunder som deltar i undersøkelsen, blir med i trekningen av universalgavekort på 1000 kroner. Vi ser fram til å få resultater og analyser i november/desember i år.

Takk til alle som tar seg tid til å svare på undersøkelsen.