Historisk lav studielånsrente

Sist oppdatert: 01.10.2009
Den flytende renten på studielån fortsetter å synke, og blir fra nyttår 2,5 prosent. Det er den laveste studielånsrenten i Lånekassens 62-årige historie.

 – Renten har aldri vært lavere enn dette, sier Astrid Mjærum, informasjonssjef i Lånekassen. Den flytende studielånsrenten har gått kraftig ned i år, for bare ni måneder siden var den 6,8 prosent.

For en med studielån på 300 000 kroner betyr det om lag 8 500 kroner mindre å betale i året. 

Gjelder fra 1. januar

– De som har flytende rente, nyter godt av svært lav rente iallfall helt til april, sier Mjærum. Fra 1. oktober er renten 2,8 prosent, og fra 1. januar vil den gå ytterligere ned til 2,5 prosent., sier Mjærum. 

Renten på studielån er markedsstyrt. Den flytende renten ligger alltid fra tre til seks måneder etter markedet, den faste renten ligger én til to måneder etter.

Du kan fortsatt binde renten 

500 000 av Lånekassens kunder har flytende rente, 50 000 har valgt å binde renten. 

– Kundene må selv vurdere om de ønsker å binde renten. Fordelen med fast rente er bedre forutsigbarhet, ulempen er at du går glipp av en eventuell rentenedgang, sier Astrid Mjærum.  

Det er fortsatt mulig å binde renten for tre, fem eller ti år fra 1. oktober, på henholdsvis 3,9 prosent, 4,5 prosent og 5,1 prosent. Søknadsfristen er 10. oktober.