Fortsatt lav studielånsrente

Sist oppdatert: 01.07.2011
Den flytende renten i Lånekassen vil være på 3,260 prosent ut oktober.

– Den flytende renten på studielånet har holdt seg stabilt lav det siste året, sier informasjonsdirektør i Lånekassen, Astrid Bugge Mjærum.

Ny fast rente fra 1. september

De faste rentesatsene som vil gjelde fra 1. september, blir offentliggjort i månedsskiftet juli–august. Kunder som ønsker å binde studielånsrenten for tre, fem eller ti år, vil kunne gjøre det i perioden 1.–12. august. De som vil bryte en fastrenteavtale, kan også gjøre det i denne perioden.

Fastsettes seks ganger i året

Både den faste og den flytende renten blir fastsatt seks ganger i året. Kundene velger selv om de ønsker å binde renten. De som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende.

80 000 av Lånekassens kunder har valgt å binde renten, mens 465 000 har flytende rente.

Les mer rentesatser og rentefastsettelse i Lånekassen.