Første rentesats etter ny renteordning

Sist oppdatert: 03.05.2010
Det blir en liten oppgang i den flytende renten på studielånet. Fra 1. juli vil renten være på 3,065 prosent. Renten vil heretter bli fastsatt seks ganger i året, mot tidligere fire.

Med den nye rentemodellen blir etterslepet i forhold til markedsrenten mindre enn det er i dag. Nå vil statsbankene, Husbanken, Statens pensjonskasse og Lånekassen, ha en mer lik ordning for rentefastsettelse.

– Renten i Lånekassen vil endre seg raskere og komme mer i takt med renten ellers i markedet, fastslår informasjonssjef Astrid Mjærum i Lånekassen.

For de av Lånekassens kunder som har flytende rente, vil renten være på 2,8 prosent fram til 1. juli. Deretter stiger den litt, til 3,065 prosent.

465 000 av Lånekassens kunder har flytende rente, 82 000 har fast rente.

Raskere rentekutt

Den nye renteordningen fører til at kundene får gleden av raskere rentekutt når renten synker. Samtidig vil studielånsrenten også følge markedsrenten tettere når denne stiger.
– Da rentene falt kraftig gjennom 2008 og litt ut i 2009, ble Lånekassen kritisert for at vi ikke fulgte rentenedgangen. Etter at renten har begynt å stige igjen, har derimot betraktelig færre hatt innvendinger mot at studielånsrenten har hengt etter markedet, påpeker Mjærum.
Binding av renten
Kundene vil nå kunne binde renten seks ganger i året, mot fire i den tidligere ordningen.

– Du vil fortsatt få fire regninger i året, men du vil få muligheten til å binde renten annenhver måned, ikke bare hver tredje slik det har vært til nå, forteller Mjærum.
De neste fastrentesatsene blir klare 1. juni, og fristen for å søke fast rente fra 1. juli vil bli allerede 12. juni.

Ny renteordning fastsatt av Finansdepartementet

Finansdepartementet har bestemt at Lånekassen og de andre statsbankene skal ha en ny renteordning som blant annet innebærer at kundene skal få fullt innsyn i rentefastsettelsen. Renten vil heretter oppgis med tre desimaler, og detaljer i rentefastsettelsen vil være tilgjengelig på våre nettsider.