Flytende studielånsrente forblir uendret

Sist oppdatert: 29.06.2015
Den flytende studielånsrenten holder seg stabilt lav på 2,575 prosent.

Dermed vil  rentesatsen som gjelder fra 1. juli, være den samme som den er i dag.

– Mens fastrentesatsene gikk noe opp fra forrige periode, forblir altså flytende rente uforandret. Vi må tilbake til 1. kvartal i 2010 for å finne en så lav flytende rente. Da var den på rekordlave 2,5 prosent,  sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Fortsatt lave fastrenter

Fastrentene som gjelder fra 1. mai, er 2,673 prosent for tre år, 2,967 prosent for fem år og 3,455 prosent for ti års bindingstid. Selv om fastrentene gikk noe opp fra 1. mai, er de fortsatt lave. 

Nye fastrentesatser som gjelder fra 1. juli, blir offentliggjort 1. juni. Kunder som ønsker å binde renten eller avbryte en eksisterende fastrenteavtale, kan gjøre det i perioden 1.–12. juni. De som ønsker å søke om fastrente, må gjøre det elektronisk på Dine sider. De logger inn med MinID, en felles innlogging til offentlige tjenester.  

Fastsettes seks ganger i året

Både fast og flytende studielånsrente blir fastsatt seks ganger i året. De som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente. 185 300 av Lånekassens kunder har fast rente, mens 376 500 har flytende.