Fastrentekunder bedre betalere av studielånet

Sist oppdatert: 01.04.2011
Lånekassekunder som velger fast rente er jevnt over sikrere betalere enn kunder med flytende rente. Fra i dag vil mange igjen kunne binde renten på studielånet.

– Kunder med fast rente ser ut til å ha et ryddigere forhold til Lånekassen enn kunder med flytende rente, forteller informasjonsdirektør i Lånekassen, Astrid Bugge Mjærum.

468 000 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente, 80 000 har fast rente.

Bedre på alt  

Tall fra 2010 viser at fastrentekunder er bedre betalere på alle områder enn kunder med flytende rente.

– Ved årsskiftet var sju prosent av Lånekassekundene med flytende rente under inkassomessig oppfølging, mens bare én prosent av de med fast rente var i samme situasjon, sier Mjærum.

Også når det gjelder varsler om oppsigelse, purringer og rentefritak, hadde kunder med flytende rente større betalingsproblemer enn fastrentekundene.

Nye rentesatser

Fastrentesatsene på studielån vil fra 1. mai være 3,844 prosent for tre år, 4,232 prosent for fem år og 4,716 prosent for ti års bindingstid. Dette er en liten oppgang fra forrige periode på tre og fem års binding, mens fastrenten for ti år forblir uendret.

– Kunder som ønsker å binde renten eller avslutte en tidligere inngått fastrenteavtale, vil kunne gjøre det i perioden 1.–12. april, opplyser Mjærum.

Den flytende renten vil være 3,162 prosent fram til 1. juli.

Lånekassens kunder kan søke om fast rente eller avslutte fastrenteavtaler på Dine sider.

Fakta:

  • Ti prosent av kundene med flytende rente og fem prosent av de med fast rente fikk varsel om oppsigelse i 2010.
  • Blant kundene med flytende rente var det fire prosent som ba om rentefritak i fjor, mens to prosent av fastrentekundene ba om det samme.
  • Andel av kunder med flytende rente som fikk betalingsutsettelse i 2010 var 18 prosent, mens det for kunder med fast rente var 14 prosent.
  • Sju prosent av kundene med flytende rente misligholdt lånet i fjor. I samme periode var én prosent av de med fast rente under inkassomessig oppfølging.
  • En langt større andel av kundene med flytende rente får purringer ved for sen betaling enn kunder med fast rente. Dette gjaldt for 20 prosent av de med flytende rente og 13 prosent av kundene med fast rente i 2010.