Få valgte fastrente denne gangen

Sist oppdatert: 12.10.2009
Da fristen gikk ut for å binde studielånsrenten 10. oktober, hadde bare 2300 valgt å benytte seg av tilbudet. Dette tilsvarer under en halv prosent av Lånekassens tilbakebetalere.

– Lånekassen har nå en veldig lav flytende rente, og dette har nok påvirket folk i retning av ikke å søke fastrente, sier Astrid Mjærum, informasjonssjef i Lånekassen. Flytende rente er i dag 2,8 prosent, og vil synke til 2,5 prosent fra 1. januar.

1 679 kunder valgte å binde studielånsrenten for tre år, 475 bandt for fem år, mens 139 bandt for ti år. Fastrente for tre, fem og ti år er henholdsvis 3,9 prosent, 4,5 prosent og 5,1 prosent.

Lav interesse tross rekordlav fastrente

Fastrenten på studielån er på vei opp igjen etter at den nådde et meget lavt bunnivå i juli. Til tross for ekspertenes oppfordring om å binde studielånsrenten da, valgte bare 13 200 kunder å gjøre det. Fra 1. april valgte 22 000 å binde studielånsrenten.

Bare ti prosent av alle som betaler tilbake på studielånet, har valgt fastrente.
– Den typiske fastrentekunden er kvinne i 30-årene, med høy gjeld og bosatt i Oslo, Trøndelag eller utlandet, sier Mjærum.

Neste mulighet for å søke om fastrente i Lånekassen er fra 1. januar, med frist 10. januar.