Den faste renten på studielånet går ytterligere ned

Sist oppdatert: 29.06.2015
Lånekassens faste renter er på vei ned. Fra 1. september vil fastrentesatsene synke til 3,455 prosent for tre år, 3,650 prosent for fem år og 4,232 prosent for ti års bindingstid.

Den flytende renten på studielånet vil være på 3,260 prosent fram til 1. november.

Søkeperiode 1.–12. august

– Kunder som ønsker å binde renten eller avslutte en tidligere inngått fastrenteavtale, vil kunne gjøre det i perioden 1.–12. august, opplyser Astrid Bugge Mjærum, informasjonsdirektør i Lånekassen.

Etter å ha avsluttet en fastrenteavtale, må man vente i to måneder før man kan inngå en ny avtale.

462 000 av Lånekassens kunder har flytende rente, mens 77 000 har fast rente.

Nye rentesatser annenhver måned

Både den flytende og den faste renten på studielånet fastsettes seks ganger i året. Flytende rente som gjelder fra 1. november, blir fastsatt 1. september.