Den faste renten på studielån stiger

Sist oppdatert: 01.02.2011
Lånekassens faste renter er på vei opp. Fra 1. mars vil fastrentesatsene på studielånet stige til 3,650 prosent for tre år, 4,038 prosent for fem år og 4,716 prosent for ti års bindingstid.

 Den flytende studielånsrenten blir på 3,162 prosent fra samme tidspunkt.

Søkeperiode 1.–12. februar

I perioden 1.-12. februar har kunder i Lånekassen mulighet til enten å inngå nye eller avslutte gamle fastrenteavtaler.

– Etter å ha avsluttet en fastrenteavtale må kunden vente i to måneder før han kan inngå en ny, opplyser Astrid Bugge Mjærum, informasjonsdirektør i Lånekassen. Det har hittil vært få som har ønsket å gå ut av en fastrenteavtale. Siden ordningen ble innført, har det vært rundt 750 som har gått ut av avtalen sin.

Ny ordning for fastrentekunder som søker om ny støtte til å studere

Låntakere med fast rente som søker om ny støtte til utdanning i avtaleperioden, vil få beregnet over- eller underkurs på studielånet.

– Dette er en ny ordning, og vi vil informere om denne konsekvensen til alle som inngår en fastrenteavtale, sier Mjærum.

Nye rentesatser annenhver måned

Både den flytende og den faste renten på studielånet fastsettes seks ganger i året. Flytende rente som gjelder fra 1. mai, vil bli fastsatt i begynnelsen av mars, mens fast rente som gjelder fra 1. mai, vil bli offentliggjort i begynnelsen av april.