15. november er siste frist for å søke om stipend og lån

Sist oppdatert: 11.11.2015
Studenter og elever som skal søke om stipend og lån fra Lånekassen for høsten 2015, må søke senest 15. november.

– Søker du etter fristen, går du glipp av støtte for høstsemesteret, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Elever og studenter som har søkt om støtte for hele året, skal ikke søke på nytt. Men har det skjedd endringer, må du melde fra til Lånekassen om det.

Meld fra om endringer på Dine sider

Studenter som for eksempel har flyttet hjemmefra, økt studiebelastningen, eller har fått barn slik at de har rett til forsørgerstipend, må melde fra til Lånekassen senest 15. november. Slike endringer kan føre til at man har rett til mer penger fra Lånekassen. For eksempel kan en student som har flyttet på hybel i løpet av semesteret, ha rett til utdanningsstipend.

– For å sikre at omgjøringen av lån til utdanningsstipend blir korrekt, må studenter som har flyttet for seg selv, melde fra til Lånekassen senest 15. november, sier Herstad.

Studenter kan få 50 460 kroner i basisstøtte dette høstsemesteret. Hele beløpet utbetales som lån, men studenter som bor borte fra foreldrene, kan få 20 184 kroner gjort om til utdanningsstipend etter bestått eksamen, dersom de ikke har hatt inntekt eller formue over fribeløpene.

Den enkleste måten å melde fra om endringer på er å sende en e-post fra postkassen på Dine sider på lanekassen.no.

Utstyrsstipend til alle

Også for elever i videregående opplæring er fristen 15. november. Alle med rett til videregående opplæring kan få utstyrsstipend, men de må søke om det. Lånekassen sjekker automatisk om de også har rett til andre stipender.

Du søker om stipend og lån på lanekassen.no.