15. mars er siste frist for å søke om stipend og lån

Sist oppdatert: 13.03.2015
Studenter og elever som skal søke om stipend og lån fra Lånekassen for våren 2015, må søke senest 15. mars.

– Søker du etter fristen, går du glipp av støtte for vårsemesteret, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Elever og studenter som har søkt om støtte for hele året, skal ikke søke på nytt. Men har det skjedd endringer, må du melde fra til Lånekassen om det.

Meld fra om endringer fra Dine sider

Studenter som for eksempel har flyttet hjemmefra, har økt studiebelastningen eller har fått barn i løpet av utdanningsåret og har rett  til forsørgerstipend, må melde fra til Lånekassen om det senest 15. mars. Slike endringer kan føre til at man har rett til mer penger fra Lånekassen. For eksempel kan en student som har flyttet på hybel i løpet av semesteret, ha rett til utdanningsstipend.

– Studenter som har flyttet for seg selv, må melde fra til Lånekassen senest 15. mars for å ha rett til omgjøring av lån til utdanningsstipend, sier Herstad.

Studenter kan få 48 925 kroner som basisstøtte for dette vårsemesteret. Hele beløpet utbetales som lån, men studenter som bor borte fra foreldrene, kan få 19 570 kroner gjort om til utdanningsstipend etter bestått eksamen, dersom de ikke har hatt inntekt eller formue over fribeløpene.

Den enkleste måten å melde fra om endringer på, er å sende en e-post fra postkassa på Dine sider på lanekassen.no.

Utstyrsstipend til alle

Også elever i videregående opplæring må passe på fristen 15. mars. Alle med rett til videregående opplæring kan få utstyrsstipend, men de må søke om det. Lånekassen sjekker automatisk om de også har rett til andre stipender.

Du søker om stipend og lån på lanekassen.no.