Logo og visuell profil

Sist oppdatert: 29.06.2020
Lånekassens logo er blitt forenklet og videreutviklet i 2020

Logoen består av navnetrekket «Lånekassen», samt et symbol. Logoen finnes i 3 versjoner, original i farger, en grå versjon og en negativ versjon. På lyse farger og lyse bilder skal logo i farger benyttes. På mørke bilder og mørke farger skal den negative versjon av logoen brukes. Den grå versjonen kan benyttes når det kun er 1 trykkfarge tilgjengelig.

Regler for bruk av logo:

  • Pass alltid på at logoen står i god kontrast til bakgrunnen.
  • Logokonstruksjon, proposisjoner og farger skal aldri forandres.
  • Logoen skal ikke benyttes kommersielt uten Lånekassens samtykke.
  • Logosymbol skal ikke benyttes alene uten Lånekassens navnetrekk.

Kontakt for mer informasjon.

Logo for nettbruk

Logo for trykk

Logo i farger [png]

Logo negativ [png]

Logo i farger [eps]

Logo grå [eps]

Logo negativ [eps]