Severin B. Hanssen

Sist oppdatert: 03.04.2018
– Høye ambisjoner for innovasjon

Navn: Severin B. Hanssen
Stilling: Leder for forretningsutvikling, Oslo.

Siviløkonomen Severin kom fra privat sektor til Lånekassen i 2016. Det som særlig overbeviste Severin til å melde overgang til Lånekassen var at han så at forutsetningen for vellykket innovasjon var til stede i Lånekassen. - Her var det høye ambisjoner, proaktivt tankesett og høyt tempo. Lånekassen fremstod som en dynamisk organisasjon med dyktige ansatte, sier Severin.

Severing B. HanssenDet første året i Lånekassen jobbet Severin som forretningsutvikler og prosjektleder. – Jeg ledet både innovative prosesser og utredningsarbeid. For eksempel har jeg ledet arbeidet med hvordan Lånekassen kan ta i bruk kunstig intelligens, sier han.

Høsten 2017 fikk Severin ansvaret som leder for forretningsutvikling i Lånekassen. Forretningsutviklingsområdet i Lånekassen har blant annet ansvar for å identifisere, utforske og konkretisere utviklingstiltak, utarbeide konsepter og gjennomføringsstrategier og lede større prosesser og prosjekter på tvers av virksomheten, for eksempel innovasjonsprosesser.

- Det ligger stor motivasjon i å ha anledning til å påvirke samfunnet gjennom arbeidet vi gjør i Lånekassen, både gjennom å bidra til bedre og mer effektive kundetjenester på kort og lenger sikt, og gjennom å utvikle fremtidens ordninger for studiestøtte. Jeg får bidra til å flytte Lånekassen videre i samarbeid med særs kompetente og ambisiøse medarbeidere. I tillegg legger Lånekassen til rette for roller og arbeidsoppgaver som gjør at jeg utvikler meg faglig og bygger kompetanse, både på fag- og ledernivå, avslutter Severin.

Ledige stillinger i Lånekassen