Heidi Brunborg

Sist oppdatert: 31.07.2018
– IT-folkene blir hørt i Lånekassen

Navn: Heidi Brunborg
Stilling: Faglig leder IT-utvikling, Trondheim

I 2008 begynte Heidi å jobbe i Lånekassen som innleid IT-konsulent. Etter fire år som innleid programmerer ble hun fast ansatt som løsningsarkitekt. I dag er hun en av tre faglige ledere i IT-avdelingen.

Bilde- Jeg har ansvaret for videreutvikling og forvaltning av IT-systemene våre, med hovedvekt på saksbehandlingssystemet vårt, Modulis. Jeg legger til rette for at alle mine dyktige kollegaer får gjennomført alt fra store videreutviklingsprosjekter til mindre feilrettinger og utforsking av nye muligheter. Noen ganger endrer vi systemene fordi Stortinget vedtar endringer i støtteordningene våre, noen ganger endrer vi for å effektivisere og modernisere teknologien vi bruker, sier Heidi.

Heidi forteller at IT-folkene blir hørt i Lånekassen. – Ledelsen er svært opptatt av digitalisering og teknologi og at vi kontinuerlig skal modernisere oss. Det er svært motiverende for meg og gjør jobben ekstra interessant. Vi har muligheten til å teste og ta i bruk nye teknologiske trender, det lærer jeg mye av, sier hun.

Heidi samarbeider tverrfaglig med kollegaer i andre avdelinger. - Vår visjon om å gjøre utdanning mulig sitter i ryggmargen hos oss som jobber her. Det er inspirerende å samarbeide med dyktige kollegaer som er genuint opptatt av å gjøre det beste for Lånekassen og kundene våre, sier hun.

Ledige stillinger i Lånekassen