Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet

Sist oppdatert: 11.01.2018
Et tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet.

Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskriver prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene. Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet til Lånekassen for 2018 og oversendelsesbrev.

Eldre tildelingsbrev

Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet til Lånekassen for 2017 og oversendelsesbrev.

Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet til Lånekassen for 2016

Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet til Lånekassen for 2015